Tillsammans skapar vi resultat.
Vi tror på ett ömsesidigt samarbete. Med kundens behov som utgångspunkt utvecklar vi innovativa lösningar som möjliggör ett
smartare elnät. Vårt agila arbetssätt innebär att vi testar våra lösningar tillsammans med kunden, i konkreta pilotprojekt, för att få bästa möjliga resultat. Genom att kontinuerligt testa, utvärdera och utveckla skapar vi en flexibel modell, som kan möta utmaningarna för framtidens elnät. Redan idag.
Vår samarbetsmodell
Definiera behov
Definiera behoven - nuvarande och kommande - för ert elnät. Lösningar, upplägg samt eventuellt kompetenshöjning.
Testa
Pilotinstallation enligt överenskomna volymer och tidsplan.
Modifiera
Förslag på modifiering och justering efter eventuella nya behov.
Utvärdera
Evaluering av pilotprojekt och lärdomar tagna.
Intresserade?
Ni är välkomna att höra av er till oss via mail eller telefon. Vi bokar in ett möte där ni får berätta mer om hur er verksamhet ser ut och vi gör en första analys för att se hur vi på bästa sätt kan hitta en lösning som funkar för er.
Kontakta oss
Våra samarbeten
"Dala-Energi strävar efter att vara i teknikens framkant och vi vet att nyckeln till ökad leveranssäkerhet i elnätet är att vara proaktiva. dAnalyzer och dQuality från dLab är en digitalisering Dala-Energi gjort för att enkelt kunna övervaka elnätet.

Vi kan nu göra felsökningar effektivare och få tidiga varningar på begynnande fel, som i sin tur möjliggör att vi i vissa fall kan agera innan ett avbrott sker och därmed förbättra för våra kunder.

dLab ger helt enkelt ett bra beslutsunderlag för drift, underhåll och investeringar."

Lars-Erik Löf
Teknikchef Dala-Energi