Tillsammans skapar vi resultat

Vi tror på ett ömsesidigt samarbete. Med kundens behov som utgångspunkt utvecklar vi innovativa lösningar som möjliggör ett
smartare elnät. Vårt agila arbetssätt innebär att vi testar våra lösningar tillsammans med kunden, i konkreta pilotprojekt, för att få bästa möjliga resultat. Genom att kontinuerligt testa, utvärdera och utveckla skapar vi en flexibel modell, som kan möta utmaningarna för framtidens elnät. Redan idag.
Vår samarbetsmodell
Definiera behov
Definiera behoven - nuvarande och kommande - för ert elnät. Lösningar, upplägg samt eventuellt kompetenshöjning.
Testa
Pilotinstallation enligt överenskomna volymer och tidsplan.
Modifiera
Förslag på modifiering och justering efter eventuella nya behov.
Utvärdera
Evaluering av pilotprojekt och lärdomar tagna.
Våra samarbeten
"Dala-Energi strävar efter att vara i teknikens framkant och vi vet att nyckeln till ökad leveranssäkerhet i elnätet är att vara proaktiva. dAnalyzer och dQuality från dLab är en digitalisering Dala-Energi gjort för att enkelt kunna övervaka elnätet.

Vi kan nu göra felsökningar effektivare och få tidiga varningar på begynnande fel, som i sin tur möjliggör att vi i vissa fall kan agera innan ett avbrott sker och därmed förbättra för våra kunder.

dLab ger helt enkelt ett bra beslutsunderlag för drift, underhåll och investeringar."

Lars-Erik Löf
Teknikchef, Dala-Energi
”Kraftringen har en tydlig strategi för digitalisering av elnätet. Det finns idag enorma mängder data att tillgå, men det är först när vi kan agera på den datan som vi kan tillföra ett kundvärde. Digitaliseringen -och installationen av dLabs lösning - ger oss möjlighet att göra just det.

För att fatta kloka beslut kring investeringar, drift och underhåll i elnätet, är analysen som dLabs lösning ger oss av största vikt. Detta verktyg är nu en naturlig del av planeringsarbetet på Kraftringen idag.“

Alexander Johannesson
Nätstrateg, Kraftringen
”Digitalisering handlar om att använda den informationen som finns på ett klokt sätt. Så at vi kan göra smarta investeringar. Det är digitalisering för mig.

Som i alla andra branscher så går den digitala utvecklingen ruggigt fort. Så det är inte bara elnätet som kan behöva digitaliseras, utan även hur vi jobbar internt, våra arbetssätt. Det finns jättemycket att göra.”

Karin Tångring
Elnätchef, Falkenberg Energi
"Digitaliseringen av elnätet hjälper oss att tolka vad det är som egentligen har hänt. Det handlar inte bara om att veta att vi inte har ström, utan även om att kunna få information om vad det är som hänt i nätet och på vilket sätt har vi fått ett strömavbrott. Det kan hjälpa oss betydligt att kunna selektera ut var i nätet vi har haft problem – på så sätt kan vi också korta felsökningstiderna."

Martin Lyckviken
VD, Östra Kinds Elkraft
”Digitaliseringsarbetet handlar mycket om att skapa robusta nät med hög tillgänglighet och hög tillförlitlighet. Och för att skapa det så tror vi att vi måste mäta och veta mer. Och behöver kunna analysera mer det som händer i nätet. Vi kan inte bara sitta och vänta på att det ska hända saker i nätet, utan vi måste ut och agera innan.”

Andreas Åkerman
Utvecklingsingenjör, Tekniska Verken i Linköping
Intresserad? Kontakta oss eller så ringer vi dig, vilket du helst föredrar.
Kontakta oss
Vi kontaktar dig
Fyll i din e-postadress eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!
Namn*
E-postadress
Telefonnummer
Fyll i telefon nummer eller e-postadress.
Våra projekt
Här presenterar vi pågående projekt som vi har tillsammans med partners eller kunder för att utveckla ett mer robust elnät.

Tillståndsbaserat underhåll för fördelningsstationer (TUFF)
Projektledare Victor Bagge, Systemingenjör, dLab

Detta projekt syftar till att effektivisera underhållsarbetet och kapa kostnader samtidigt som man får högre leveranssäkerhet. Det sker genom att man tar fram strategi och system för datainsamling för tillståndsbaserat underhåll (Conditional Based Maintenance, CBM) applicerat på anläggningsdelar i en fördelningsstation. Projektet löper från december 2019 fram till september 2020 och är finansierat av Energiforsk och drivs i samarbete mellan dLab och Kraftringen.

Läs mer om projektet på Energiforsks hemsida.

Delprojekt Övervakning av samhällskritisk infrastruktur inom Smarta Offentliga Miljöer, Vinnova

I ett gemensamt Vinnovaprojekt ska Kraftringen, Sensative, T-Kartor, Mobile Heights, Protrol, Intive och dLab skapa en snabbare och smartare felavhjälpning i elnätet. Genom att inkorporera smarta digitala enheter i elnätet för att avgöra när och var ett fel har skett och utnyttja IoT-teknik som billig och robust kommunikationsmetod för att meddela berörda system t.ex. plattformar för kontroll eller analys, ska fellokalisering ske snabbare och därmed även felavhjälpningen.

Läs mer om projektet hos NyTeknik.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer