Tillsammans skapar vi resultat

Vi tror på ett ömsesidigt samarbete. Med kundens behov som utgångspunkt utvecklar vi innovativa lösningar som möjliggör ett
smartare elnät. Vårt agila arbetssätt innebär att vi testar våra lösningar tillsammans med kunden, i konkreta pilotprojekt, för att få bästa möjliga resultat. Genom att kontinuerligt testa, utvärdera och utveckla skapar vi en flexibel modell, som kan möta utmaningarna för framtidens elnät. Redan idag.
Vår samarbetsmodell
Definiera behov
Definiera behoven - nuvarande och kommande - för ert elnät. Lösningar, upplägg samt eventuellt kompetenshöjning.
Testa
Pilotinstallation enligt överenskomna volymer och tidsplan.
Modifiera
Förslag på modifiering och justering efter eventuella nya behov.
Utvärdera
Evaluering av pilotprojekt och lärdomar tagna.
Våra samarbeten
"Dala-Energi strävar efter att vara i teknikens framkant och vi vet att nyckeln till ökad leveranssäkerhet i elnätet är att vara proaktiva. dAnalyzer och dQuality från dLab är en digitalisering Dala-Energi gjort för att enkelt kunna övervaka elnätet.

Vi kan nu göra felsökningar effektivare och få tidiga varningar på begynnande fel, som i sin tur möjliggör att vi i vissa fall kan agera innan ett avbrott sker och därmed förbättra för våra kunder.

dLab ger helt enkelt ett bra beslutsunderlag för drift, underhåll och investeringar."

Lars-Erik Löf
Teknikchef, Dala-Energi
”Kraftringen har en tydlig strategi för digitalisering av elnätet. Det finns idag enorma mängder data att tillgå, men det är först när vi kan agera på den datan som vi kan tillföra ett kundvärde. Digitaliseringen -och installationen av dLabs lösning - ger oss möjlighet att göra just det.

För att fatta kloka beslut kring investeringar, drift och underhåll i elnätet, är analysen som dLabs lösning ger oss av största vikt. Detta verktyg är nu en naturlig del av planeringsarbetet på Kraftringen idag.“

Alexander Johannesson
Nätstrateg, Kraftringen
Hör Falkenberg Energis elnätschef Karin Tångring berätta om deras digitaliseringsresa.
Intresserad? Kontakta oss eller så ringer vi dig, vilket du helst föredrar.
Kontakta oss
Vi kontaktar dig
Fyll i din e-postadress eller ditt telefonnummer så kontaktar vi dig!
Namn*
E-postadress
Telefonnummer
Fyll i telefon nummer eller e-postadress.
Våra projekt
Här presenterar vi pågående projekt som vi har tillsammans med partners eller kunder för att utveckla ett mer robust elnät.

Tillståndsbaserat underhåll för fördelningsstationer (TUFF)
Projektledare Victor Bagge, Systemingenjör, dLab

Detta projekt syftar till att effektivisera underhållsarbetet och kapa kostnader samtidigt som man får högre leveranssäkerhet. Det sker genom att man tar fram strategi och system för datainsamling för tillståndsbaserat underhåll (Conditional Based Maintenance, CBM) applicerat på anläggningsdelar i en fördelningsstation. Projektet löper från december 2019 fram till september 2020 och är finansierat av Energiforsk och drivs i samarbete mellan dLab och Kraftringen.

Läs mer om projektet på Energiforsks hemsida.