Ledning

Erik Severin
VD
Erik var under 15 år VD för Sweco Energuide AB och har en lång och gedigen erfarenhet från tjänstesektorn. Han har bakgrund från ABB och Vattenfall och har främst arbetat med utvecklingsfrågor, huvudsakligen med It-profil, samt haft ledande roller. Erik har också mångårig erfarenhet av projektexport och internationalisering.
Fredrik Akke
Vice VD och grundare
Fredrik är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. 25 års erfaren­het i ledande positioner som linje­chef och projektledare på produkt­utvecklande bolag som Saab och Switchcore.
Henrik Winberg
Försäljnings-och marknadschef
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Mer än 10 års erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling inom högteknologiska branscher.
Melinda Frigyesi-Almström
Kommunikationsansvarig
Tidigare journalist, konsult på JKL i Köpenhamn, PR-chef samt kommunikationschef på E.on Värme. Närmast från rollen som kommunikationschef på Kraftringen.
Styrelse
Tove Janzon
Styrelseordförande. Tove är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har gedigen erfarenhet av mjukvarubranschen. Tove är styrelseordförande i Softhouse Nordic och T-Kartor Group.
Jessica Fredson
Jessica är ingenjör från Malmö Högskola och med en eMBA från Lunds Universitet. 25 års erfarenhet från ledande positioner för bl.a. Vattenfall och E.ON. Jessica är sedan 2013 VD för Ystad Energi och är även ordförande för branschorganisationens Region Syd och medlem i den nationella styrelsen.
Fredrik Akke
Fredrik är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och medgrundare till bolaget. 25 års erfaren­het i ledande positioner som linje­chef och projektledare på produkt­utvecklande bolag som Saab och Switchcore.
Gunnar Bergstedt
Gunnar är privat investerare och ledarskaps-konsult. Han är civilekonom från Lunds Universitet, CEFA från Handelshögskolan och MSc University Of Derby. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.
Anders Ericsson
Anders är civilingenjör från KTH. Tidigare bl.a. koncernchef för Jämtkraft, samt ordförande för branschföreningen Svensk Energi.
Jonas Mårtensson
Jonas är civilekonom med examen från Handelshögskolan i Stockholm. Jonas är anställd på Alted AB sedan 2006 där han även är delägare. Jonas är styrelseledamot i DistIT AB, Slitevind AB och Alcadon Group AB. Jonas har tidigare under 17 år arbetat på investmentbanker (SEB Enskilda, Maizels, Westerberg & Co samt Nordea) som rådgivare inom företagsöverlåtelser, kapitalanskaffningar och börsnoteringar.
Alex Molvin
Alex är Fund Manager på Almi Invest. Han har erfarenhet från riskkapitalbranschen och som vd för flera börsbolag.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer