Ledning

Mats Didriksson
VD
Civilekonom och ingenjör med 25 års erfarenhet av energi­branschen inom komplex försäljning, företags­ledning och M&A. Närmast från Kraft­ringen som affärs­områdeschef och utvecklingschef.
Fredrik Akke
Vice VD och grundare
Fredrik är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. 25 års erfaren­het i ledande positioner som linje­chef och projektledare på produkt­utvecklande bolag som Saab och Switchcore.
Jonas Lundbäck
Utvecklingschef
Jonas är teknisk doktor i signal¬behandling från Blekinge Tekniska Högskola. Närmast från Ericsson Mobile Platforms, ST-Ericsson och Ericsson AB som Senior member of technical staff.
Henrik Winberg
Försäljnings-och marknadschef
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik. Mer än 10 års erfarenhet av internationell försäljning och affärsutveckling inom högteknologiska branscher.
Melinda Frigyesi-Almström
Kommunikationsansvarig
Tidigare journalist, konsult på JKL i Köpenhamn, PR-chef samt kommunikationschef på E.on Värme. Närmast från rollen som kommunikationschef på Kraftringen.
Styrelse
Från vänster:

Fredrik Akke
Gunnar Bergstedt
Nils Nygren
Tove Janzon
Alex Molvin
Från vänster: Fredrik Akke, Gunnar Bergstedt, Nils Nygren, Tove Janzon, Alex Molvin
Fredrik Akke
Fredrik är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. 25 års erfaren­het i ledande positioner som linje­chef och projektledare på produkt­utvecklande bolag som Saab och Switchcore.
Gunnar Bergstedt
Gunnar är privat investerare och ledarskaps-konsult. Han är civilekonom från Lunds Universitet, CEFA från Handelshögskolan och MSc University Of Derby. Han har under 16 års tid drivit Aduno AB som har investerat i privatägda bolag och arbetat aktivt med organisationsutveckling, tillväxt och finansiering.
Nils Nygren
Nils är civilingenjör från Chalmers. Han har arbetat i ett antal energiföretag i alla delar av energimarknaden. Han har många års erfarenhet från ett flertal elnätsföretag, bland annat Stockholm Energi Elnät AB.
Tove Janzon
Tove är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola och har gedigen erfarenhet av mjukvarubranschen. Tove är partner i Styrelseinstitutet och är styrelseordförande i Softhouse Nordic och T-Kartor Group.
Alex Molvin
Alex är Fund Manager på Almi Invest. Han har erfarenhet från riskkapitalbranschen och som vd för flera börsbolag.