Vår unika lösning
Vår intelligenta lösning lägger grunden till det smarta elnätet.
Vi vill möjliggöra utvecklingen mot ett smartare elnät. Ett elnät som har hög leveranssäkerhet, som är resurseffektivt, och som står väl rustat för framtidens krav. Vägen dit går genom ökade insikter i elnätets status. Vi tillgängliggör och visualiserar analys och statistik, baserad på stora mängder data, som enkelt ger en överblick över elnätets tillstånd.
Vår lösning i praktiken.
Vår unika analys registrerar och visualiserar och alla typer av incidenter i elnätet. Med detta faktabaserade underlag får du möjlighet att agera planerat för att avhjälpa avbrott innan de sker. Du kan även lättare se var framtida investeringar ger störst värde.

Minskade avbrott medför bättre elleverans för kunder och mindre kostnad för drift och underhåll. dLabs lösning ger dig löpande kontroll på elnätets status och en möjlighet att utveckla elnäten i takt med behoven.
Ett steg närmare framtidens elnät. Idag.
Analys
Patenterad algoritm registrerar och analyserar automatiskt data från elnätet. Enkel visualisering i flera gränssnitt underlättar övervakning.
Insikt
Den faktabaserade analysen ger en bra överblick över elnätets status och blir på så vis ett användarvänligt underlag för bedömning av åtgärder på både strategisk och taktisk nivå.
Proaktivitet
Analys och insikt ger möjlighet att agera på kort och lång sikt med stor tillförlitlighet för att ligga steget före och åtgärda felen innan avbrott sker.
Leverans-
säkerhet
Genom att undvika eller minska tiden för avbrott erhålls lägre kostnader och nöjdare kunder.
Så funkar det.
Störningar i ström och spännings­överföring sker dagligen i elnätet. En majoritet av de störningar som leder till avbrott sker i distributionsnätet.
dLab övervakar alla utgående fack i fördelningsstationen.
Algoritmerna detekterar alla händelser och samlar in dessa för vidare analys.
Analysen sorterar händelserna och kategoriserar incidenter. Både begynnande fel och faktiska fel analyseras.
Visualisering av incident­analysen för tolkning och eventuell preventiv åtgärd. Alltid till­gänglig, oberoende av tid och plats. Åtkomst via webb, mobil eller annat valt gränssnitt.