Integritetspolicy

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

De uppgifter vi behandlar är kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Även kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades behandlas. Uppgifterna lagras så länge du har ett konto hos oss.

Vi samlar in uppgifter från dig när du registrerar ett konto hos oss. Skapade av konto hos oss sker enbart med ditt samtycke.

Vi samlar in personuppgifter för att kunna tillhandahålla och hantera ditt konto hos oss. Uppgifterna används för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot och säkerställa din identitet.

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.
  • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
  • Du har rätt att få dina uppgifter raderade.
  • Du har rätt att begära att dina uppgifter begränsas till att användas till vissa avgränsade syften.
  • Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som vi utför.
  • Du har rätt att få ut dina uppgifter i ett strukturerat format.
  • Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.

Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter är:
Dlaboratory Sweden AB (organisationsnummer: 556829-7013).
E-post: info@dlaboratory.com

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer