Framtidens elnät - idag.

dLabs unika lösning lägger grunden till framtidens smarta elnät. Vi omvandlar komplexa data till tydlig information – information som hjälper dig att minska elavbrotten, effektivisera verksamheten och få koll på ditt nät. Tillsammans skapar vi framtidens elnät.
1000
avbrott per år
1 min
avbrott per kund per år
1 mdr kr
investeringsbehov i Sveriges elnät
dInsight
Vår nya plattform dInsight visar direkt hur ditt elnät mår. Så att du kan lägga resurserna där de mest behövs. Och så skapa ett mer robust elnät.

dLabs plattform dInsight bygger på vår egen patenterade algoritm, som samlar in och analyserar data från ditt elnät. Informationen kategoriseras och presenteras efter dina behov, så att du snabbt får en helhetsbild av elnätets status.
Nyheter
Blogg
Event
Press
Fler nyheter
Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Tack för att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev! Du kommer att löpande få uppdateringar om dLab, om våra produkter och händelser som kan vara av intresse för dig och din verksamhet. Trevlig läsning!

Ps: du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mejlet.
E-postadress

Vår unika lösning
Vi vill möjliggöra utvecklingen mot framtidens elnät. Ny teknik kräver hög tillförlitlighet i näten, och övergången till förnybara energislag sätter också press på systemet. Därför behöver vi göra smarta nätinvesteringar – nu. dLab kan hjälpa dig att få ett nät som digitaliserat, effektivt och leveranssäkert.
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för dig
Vår lösning är utformad så att den ska passa våra kunder, oavsett typ av elnät, befintliga strukturer eller datastöd. Vare sig du vill minska antalet avbrott, få snabbare felavhjälpning eller få bättre koll på nätets hälsa, kan vår analystjänst hjälpa dig. Det viktiga är att du får en lösning som levererar nytta i just din verksamhet. Tillsammans kan vi ta första steget till att bygga framtidens elnät.
Digitalisera ditt elnät?
Digitalisering har blivit ett viktigt begrepp inom många områden. Mätning av realtidsdata blir centralt för att kunna arbeta mer resurseffektivt och målinriktat. Med tillgång till processad data får man koll på nätets status, och kan i förlängningen göra smartare investeringar, baserad på statistik.
Effektivisera din elnätsverksamhet?
Genom att ha realtidsaccess till störningsdata kan man få snabbare felavhjälpning; man ser snabbare var felen är lokaliserade. Samtidigt kan det löpande, analyserade dataflödet också visa kommande avbrott, innan de sker. Plötsligt blir det möjligt att utföra proaktivt underhållsarbete, som sparar både tid och pengar.
Leveranssäkra nätet?
Vår analystjänst bygger på löpande övervakning av nätet; alla störningar registreras och analyseras. Det innebär att man med historiska data kan visa prediktiv analys – gradering av hur sannolikt det är att avbrott kommer att inträffa i nära framtid.
På så vis kan man åtgärda innan, vilket ger en stabilare elförsörjning i nätet.
Läs mer
Vårt system
Vår lösning samlar in elnätdata genom sensorer i fördelningsstationer. Datan analyseras, sorteras och presenteras därefter i vår plattform, så att du kan få så mycket information om nätets svagheter som möjligt. Du kan välja att få tillgång till elkvalitetsdata eller fokusera på trender och förvarningar, allt efter ditt behov. Plattformen gör det inte bara möjligt att arbeta proaktivt med underhåll och undvika elavbrott, utan det blir också ett kraftfullt verktyg för att göra smarta nätinvesteringar.
dAnalyzer flow
Demo
Så roligt att du är intresserad av våra tjänster!
Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig för att boka in en lämplig tid för en (kostnadsfri) demo av den tjänst du är intresserad av.
Namn*
E-postadress
Telefonnummer
Fyll i telefon nummer eller e-postadress.
Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse.
Läs mer