Framtidens
elnät - idag.
dLabs unika lösning lägger grunden till det smarta elnätet. Vår intelligenta analys och er handlingskraft skapar framtidens optimala elnät. Idag.
Aktuellt
38 000
avbrott per år
62 min
avbrott per kund per år
> 100 mdr
investeringsbehov i
Sveriges elnät
Resultat från dag ett.
Vi lever i ett samhälle i ständig utveckling. Nya möjligheter ställer nya krav på våra elnät och tillgången till avbrottsfri, pålitlig och modern elförsörjning. Det innebär också stora möjligheter att utveckla våra elnät till att bli smartare, säkrare och tåligare, så att de kan fortsätta att förse oss med den el vi behöver.

Med dLabs intelligenta analys får ni koll på elnätets status och kan planera er verksamhet resurseffektivt - det innebär att ni kan sänka kostnaderna för drift och underhåll, öka leverans-säkerheten och minska avbrotten. Ni är ett steg närmare framtidens nät. Redan idag.
Vår unika lösning
dInsight optimerar ditt elnät. Idag.
Vår nya plattform dInsight visar direkt hur ditt elnät mår. Så att du kan lägga resurserna där de mest behövs. Och så skapa ett mer robust elnät.

dLabs plattform dInsight bygger på vår egen patenterade algoritm, som samlar in och analyserar data från ditt elnät. Informationen kategoriseras och presenteras efter dina behov, så att du snabbt får en helhetsbild av elnätets status.
dInsight
Vi säljer inte en produkt. Vi säljer en lösning som funkar för er.
Rusta er för framtidens utmaningar i elnätet! Här kan ni läsa om några av de vanligaste lösningarna vi kan hjälpa er med.
Intelligent
automatiserad
felsökning
Intelligent automatiserad felsökning gör det möjligt att korta ner avbrottstider, identifiera komplexa fel och undvika återkommande avbrott.
Förvarning om
kommande
avbrott
En omedelbar överblick av incidenter och tidiga varningar om fel möjliggör åtgärder innan ett elavbrott uppstår gör det möjligt att förebygga elavbrott.
Beslutsstöd för
företagsledningen
Kontinuerlig rapportering om elnätets status gör det möjligt att planera åtgärder, och att lägga resurserna där de får störst effekt.
Tillsammans skapar vi resultat.
Vi utvecklar våra produkter och tjänster efter
våra kunders behov. Det ni behöver, utvecklar vi. Tillsammans kan vi skapa nya lösningar som driver utvecklingen framåt. Därför gillar vi att prata om våra samarbeten.

Det kan handla om effektivisering och automati­sering av felsökningsprocesser, eller skräddarsydda lösningar som ger den överblick man behöver. Det kan också handla om förfinade incidentanalyser eller stöd för löpande förbättringar av systemet.

Våra samarbeten gör elnätet smartare. På riktigt.
Våra samarbeten
I vårt labb bygger vi framtiden.
Vill du vara med?
Vi gillar både boxen och att tänka utanför den. I vårt innovationsföretag samsas kreativ nybyggaranda med strukturerade leveranser. I vårt labb matchas forskning och utveckling med kundbehov och produktutveckling. Detta gör oss till dem vi är. Unika och prestigelösa möjliggörare.
”På dlab hjälps vi åt att skapa innovativa tekniska lösningar på kundproblem. Våra kunder är verkligen i fokus för oss.”
Jonas Lundbäck, Utvecklingschef
Läs mer om oss