Ett unikt koncept för att digitalisera elnätet
Insikt i elnätets status är en viktig del för att upprätthålla ett elnät med hög leveranssäkerhet och bra elkvalité. dLaboratory erbjuder ett heltäckande koncept som både hanterar störningar i elnätet och informerar om potentiella problem.

Med ett reläskydd som säkert och korrekt kopplar bort fel och en incidentanalysator som registrerar, analyserar och rapporterar alla incidenter i elnätet kan antalet avbrott och påverkade kunder minskas.

Genom att utnyttja modern teknik kan dLaboratory ersätta flera konventionella reläskydd och skydda alla ledningsfack i en station med endast en central dator. När en incident inträffar levererar incidentanalysatorn omgående en analysrapport, som lagras och finns lättillgänglig via Internet.

dLaboratorys system ger omfattande skyddsfunktionalitet samtidigt som det blir lättare än någonsin att få en överblick över elnätets tillstånd.
Våra produkter
dLaboratorys dBox är en unik incidentregistrerare som installeras i knutpunkter i elnätet och utför där högkvalitativa mätningar. Alla små som stora incidenter registreras och skickas upp till Internet. Där analyseras stora mängder data automatiskt och informationen görs användbar via ett lättförståeligt webbgränssnitt.
Möjliggör proaktiva åtgärder innan avbrott
Kostnadseffektivare investeringar och underhåll
Effektivare felutredningar
dProtection är ett reläskydd anpassat för ett modernt elnät. All skyddsfunktionalitet är utformad baserat på riktiga incidenter i elnätet, vilket har skapat en produkt med unik selektivitet som korrekt kan detektera komplexa fel där traditionella reläskydd har problem.
Låg livscykelkostnad
Unik selektivitet
Färre kunder drabbade vid avbrott
Kontakta dLaboratory

Adress

Scheelevägen 17
223 70, Lund